دو نوع قالب برای سیستم مدیریت محتوای جوملا وجود دارد اولی مربوط به سایت (front-end) و دیگری مربوط به پنل مدیریت جوملا (back-end) است. هریک از این دو بخش قالب مخصوص به خود را نیاز دارند، (یعنی قالبی که برای سایت ایجاد می‌کنید برای مدیریت قابل استفاده نیست و برعکس) که در پوشه‌های مشخصی قرار می‌گیرند.

front
هر قالب در یک پوشه جداگانه قرار دارد. در جوملا ۲٫۵ سه عدد قالب از قبل نصب شده وجود دارد که هر سه آنها غیر کنشگرا می‌باشند (Beez2 , Beez5 ) و قالب ساده ولی کامل Atomic استفاده می‌کنند Atomic خود یک فریم ورک طراحی قالب هم هست که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
/templates/atomic

Atomic در واقع یک فریم ورک طراحی قالب است که معمولا کمتر مورد استفاده توسعه دهندگان جوملا قرار می‌گیرد.
/templates/beez_20
Beez 2 یک قالب استاندارد جوملا است.
/templates/beez5
Beez 5 نسخه html5 قالب Beez 2 است.
/templates/system
در این پوشه جوملا تمام فایل‌هایی که برای تمامی قالب‌ها در مواردی خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد نگهداری می‌کند. به عنوان مثال offline یا صفحهerror .

محتویات پوشه قالب‌های مدیریت جوملا به شرح ذیل می‌باشد.
/administrator/templates/bluestork
Bluestork یک قالب استاندارد و قالب پیش فرض مدیریت جوملا ۲٫۵ است.
/administrator/templates/hathor
قالب Hathor امکان انتخاب چندین رنگ را فراهم می‌کند.
/administrator/templates/system
در این پوشه جوملا تمام فایل‌هایی که برای تمامی قالب‌ها در مواردی خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد نگهداری می‌کند. به عنوان مثال صفحهerror .