هاست رجيران
Tel: 021-22251000
ISO 27001
مشاهده دسته

آموزش زبان اسمبلی

۰

وقفه های داخلی سخت افزاری درزبان اسمبلی

وقفه های داخلی سخت افزاری وقفه های داخلی سخت افزاری (internal hardware-interrupts) بدلیل رخ دادن وضعیت معینی که درحین اجرای یک برنامه پیش آمده تولید

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

انواع وقفه

انواع وقفه ۲۵۶ سطح الویت توسط پردازنده های ۸۰x86 پشتیبانی می شود که می توان آنها را به سه گروه کلی تقسیم کرد: • وقفه

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

نحوه عملیات برخوردcpuبادستورret

دستورالعمل ret آدرس ذخیره شده IP را از پشته بر می دارد و به برنامه اصلی بر می گردد. CPU در برخورد با دستور Ret

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

فراخوانی از نوع داخلی وخارجی

داخلی: ۱٫ مقدار ثبات IP (که حاوی آدرس دستور بعد از call است ) را در پشته ذخیره می کند. ۲٫ آدرس ذکر شده مقابل

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

دستورات فراخوانی و بازگشت زیربرنامه

دستورات فراخوانی و بازگشت زیربرنامه دودستورالعمل که پشته را استفاده می کنند و فراخوانی و برگشت زیربرنامه را انجام می دهند call و ret هستند.

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

زیربرنامه های near و far

دو نوع زیربرنامه وجود دارد      داخلی (intrasegment) و      خارجی (intersegment). • زیربرنامه های داخلی در همان سگمنتی که تعریف شده اند

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی

زیربرنامه درزبان اسمبلی چیست

تعریف زیربرنامه تعریف زیربرنامه باید در سگمنت کد انجام بگیرد. از دو راهنمای proc و endp برای تعیین بلاک زیربرنامه استفاده می شود. ProcedureName PROC

۰۳ بهمن، ۱۳۹۲ آموزش زبان اسمبلی
Back to Top

Valid CSS! Valid CSS!

رجيران ® علامت تجاري ثبت شده است و هرگونه کپي برداري و ايجاد تشابه پيگرد قانوني دارد. 1391-1380©
Copyright © 2001 - 2012 REGIRAN ® All rights reserved. Portal System Powered by Safhe Negar ® v2.1