برای استفاده این کد در جوملا باید فایل index.php موجود در روت جوملا را باز کنید و قطعه کد را در سطر ابتدایی قرار دهید .

با استفاده از کد زیر، بازدید کننده بصورت اتوماتیک به صفحه‌ای که مد نظر شماست منتقل (ریدایرکت redirect) می‌شود.
کد زیر را در قسمت کدهای قالب بین دو تگ <body> و <body/> قرار دهید.

<html>
<head>
<meta name=”GENERATOR” content=”Microsoft FrontPage 5.0″>
<meta name=”ProgId” content=”FrontPage.Editor.Document”>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1256″>
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>

<SCRIPT language=”JavaScript”>
<!–
function getgoing()
{
top.location=” آدرس وبلاگ یا سایت خود را وارد  کنید “;
}
if (top.frames.length==0)
{
setTimeout(‘getgoing()’,1);
}
//–>
</SCRIPT> </body>
</html>