کلاس های شرطی در تگ HTML برای اینترنت اکسپلورر

سومین راه حل افزودن کلاس های CSS برای نسخه های IE به تگ های HTML بوسیله کامنت های شرطی IE می باشد . این روش اساسا بررسی می کند در صورتی که مرور گر ما IE بود، به تگ HTML یک کلاس اضافه میکند و از کلاس IE به عنوان گزینشگر parent میتوان برای هدف قرار دادن کلاسها در مرورگرهای اینترنت اکسپلورر با نسخه های مختلف استفاده کرد . ( برای مثال ie6.box ).

<!–[if lt IE 7 ]> html class=”ie6″ <![endif]–>
<!–[if IE 7 ]> html class=”ie7″ <![endif]–>
<!–[if IE 8 ]> html class=”ie8″ <![endif]–>
<!–[if IE 9 ]> html class=”ie9″ <![endif]–>
<!–[if (gt IE 9)|!(IE)]><!–> html <!–<![endif]–>

دستورات شرطی راه مطمئنی برای صحیح انجام شدن دستورات سی اس اس شما در مرورگ اینترنت اکسپلورر کاربر شماست اما به طور کلی استفاده از روشهای استاندارد کد نویسی میتواند نیاز شما به استفاده از هک برای مرورگرهای اینترنت اکسپلورر را بر طرف کند