سلام دوستان عزیز وقت شما بخیر
در ادامه آموزش های تجارت و کسب و کار در خدمت شما هستیم با یک سری دیگر از این آموزش ها که میتواند اهمیت بسیاری داشته باشد.دوستان عزیز یک سوال مهم همیشه در ذهن تمامی مدیران کسب و کار ها و کسانی که در حالت کلی مشعول به کار هستند وجود دارد.این سوال این است که آیا میتوان استراتژی هایی داشت که در آن بتوان با کم کار کردن در آمد بیشتری را کسب کرد و بتوان ساعت کاری و میزان حجم کار را کاهش داد و در آمد را افزایش داد؟

امروزه در کسب و کار های روزانه خود متحمل فشار کاری زیادی هستیم. ساعات طولانی به کار می پردازیم و در شرکت هایی که مشغول به کار هستیم معمولاً بسیاری از کارها وابسته به تصمیم ماست. در این شرایط به نظر می رسد کارها کند پیش می رود و بهره وری لازم نیز حاصل نمی شود.در ذهن بسیاری از ما جا افتاده است که کار بیشتر مساوی با درآمد بیشتر است.اما باید بگویم این تفکری اشتباه است.عدم وجود یک سیستم خودکار در کسب و کار ما باعث افزایش فشار بر ما و کارمندان می شود و معمولاً نتایجی را نیز که انتظار داریم حاصل نمی شود و فقط کار بیشتر به وجود می آید و در آمدی نیز از آن حاصل نخواهد شد.در این حالت فقط خستگی برای ما میماند و دل سرد میشویم.

دوستان عزیز بنظر شما چگونه می توانیم فشار کار را کاهش دهیم و در عوض بهره وری نیز افزایش پیدا کند و طبعا در آمد بیشتری نیز کسب کنیم؟
شما دوستان عزیز برای تحقق این مورد می بایست تفکر خود را سیستماتیک کنید. اما چگونه میتوان این کار را کرد؟

پس در ابتدا باید روش سیستماتیک کردن را بیاموزیم.
دوستان عزیز در این مقوله اول از هر چیز باید بدانید که در کار هایی که در طول زندگی انجام میدهید گام هایی وجود دارد و هر گام پشت سر گام بعدی است و تکرار میشود.در واقع همواره عملکرد ما در یک کسب و کار از یک سیستم خطی پیروی می کند.پس دوستان عزیز شما باید از ابتدا همه چیز را در کار خود را ثبت نمایید. تمام فرآیندها و اتفاقاتی که در طول روز در شرکت و محل کار شما اتفاق می افتد را ثبت نمایید. مستند سازی فرآیندهای کاری یکی از مهمترین کارهای یک مدیر و صاحب کسب و کار است.