آیا متوجه شده اید که چیزی که به صندوق پستی شما اضافه شده که به واسطه آن ،صندوق ورودی کمتر شلوغ به نظر می رسد،منظور این است که باید توجه خود را برای دیدن آنچه که هر روز در ایمیل به نمایش گذاشته می شود و در هر روز به شیوه ای به روز رسانی می شود، بیشتر کنیم.افراد بسیاری هستند که صندوق ورودی خود را بررسی می کنند و ایمیل های غیر ضروری را به سطل زباله هدایت می کنند،و این کار را می توانند در ظرف مدت بسیار کمی انجام دهند ولی اگر دقت نکرده باشند،ممکن است برخی از ایمیل های مهم خود را از دست بدهند.

اگر شما هم بازاریابی خود را از طریق ایمیل انجام می دهید و نگران این موضوع می باشید که دریافت کنندگان ایمیل ،دریافتی از سوی شما را باز نکنند و آن را رها نمایند،و شاید آن را پاک کنند.لازم است به نکات زیر توجه کنید:

توجه داشته باشید که اندازه های غیرعادی ایمیل، جلب توجه می کنند.شما می توانید از یک پاکت شفاف با افکت های مختلف جذابی استفاده کنید تا از این طریق دریافت کنندگان ایمیل، کنجکاو شوند.یعنی باید تلاش کنید که ایمیل شما در صندوق ورودی دریافت کنندگان جلب توجه کند و مورد توجه آنها قرار بگیرد.

سعی کنید که ایمیل های خود را برجسته نمایید، در این صورت هیچ کس نمی خواهد تصادفی، چیز با ارزشی را از دست بدهد.همانطور که هیچ مدیر و یا منشی‌ای قصد ندارد که بسته‌ی خطاب داده شده به رئیس خود را باز کند!!!!

تمرکز از زمان کار به زمان بودن در منزل منتقل شده است!!!!همانطور که در مطالب قبلی درباره ی بازاریابی ایمیلی اشاره کردم ،بهترین زمان برای ارسال ایمیل در آخر هفته یا همان اواسط هفته می باشد،بسته به نوع ایمیل ارسالی،زیرا اکثر مردم در آخر هفته به سراغ ایمیل های خود می روند و ورودی های خود را چک می کنند.پس به این نکته هم توجه داشته باشید و زمان مناسب را برای ارسال ایمیل انتخاب کنید.