پارامتر url در متد ( ) open ، در هنگام ارسال درخواست Ajax به سرور ، آدرس یک فایل بر روی سرور را تعیین می کند .

سرور در هنگام دریافت درخواست XMLHttpRequest ، فایلی که آدرس آن را با پارامتر url تعیین کرده اید ، باز کرده و بسته به نوع آن ، آن را پرادزش می کند . این فایل می تواند هر نوع فایلی باشد مثلا یک فایل ساده متنی باشد که حاوی مقداری اطلاعات است . همچنین می تواند یک فایل اسکریپتی مثل java script ، ASP.Net و یا PHP باشد ، که کدهای خاصی را اجرا می کند .