اضافه کردن عکس و فایل javascript و غیره در قالب

پیشتر گفتیم با صفحه index.php قالب همانند یک صفحه HTML رفتار کنید و در برخی موارد که نیاز به کد PHP دارد که در این مقاله آنرا آموزش می‌دهیم. اگر شما یک عکس در فولدر images/stories داشته باشید و نام آن myimage.png باشد به صورت زیر در HTML اقدام به نمایش آن می‌کنیم.

<img src=”images/stories/myimage.png” alt=”Custom image” />

اگر بخواهیم یک کلاس css به نام customImage به آن تصویر بدیم :

<img src=”images/stories/myimage.png” alt=”Custom image” class=”customImage” />

استایل‌های مربوط به cutomImage را می‌توانیم در فایل template.css قالب بنویسیم.

ولی اگر این کدها در یک قالب جوملا بنویسید تصویر مورد نظر را نمایش نمی‌دهد ما بعد از هر src در صفحه index.php قالب جوملا ۱٫۵ باید کد

<?php echo $this->baseurl; ?>

را اضافه کنیم. یعنی برای نمایش عکس در فولدر images/stories با نام myimage.png باید

<img src=”<?php echo $this->baseurl; ?>/images/stories/myimage.png” alt=”Custom image” />

بنویسیم. دقت کنید که در این مثال پوشه images در داخل root جوملا قرار دارد.

اگر همین عکس در پوشه image در داخل خود قالب (mynewtemplate) جوملا بود باید به این صورت می‌نوشتیم:

<img src=”<?php echo $this->baseurl; ?> /templates/<?php echo $this->template;?>/images/myimage.png” alt=”Custom image” />