ایجاد یک فایل templateDetails.xml

وجود این فایل در قالب‌های جوملا ضروری است. قالب‌ها بدون وجود این فایل نمی‌توانند توسط جوملا شناسایی و مشاهده شوند. در واقع این فایل است قالب را به جوملا معرفی می‌کند. این فایل حاوی اطلاعاتی در مورد قالب و متادیتای قالب است.

الگوی نگارش این فایل در خط پائین مشخص شده است .

نکته: البته این الگو مربوط به نسخه جوملا۱٫۵ است .

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<!DOCTYPE install PUBLIC “-//Joomla! 1.5//DTD template 1.0//EN” “http://www.joomla.org/xml/dtd/1.5/template-install.dtd”>
<install version=”1.5″ type=”template”>
<name>mynewtemplate</name>
<creationDate>2012-02-02</creationDate>
<author>Shahab Matapour</author>
<authorEmail>sh.matapour@gmail.com</authorEmail>
<authorUrl>http://www.studio-design.co</authorUrl>
<copyright>Shahab Matapour 2012</copyright>
<license>GNU/GPL</license>
<version>1.0.2</version>
<description>My New Template</description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<folder>images</folder>
<folder>css</folder>
</files>
<positions>
<position>breadcrumb</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>top</position>
<position>user1</position>
<position>user2</position>
<position>user3</position>
<position>user4</position>
<position>footer</position>
</positions>
</install>

برای نسخه جوملا ۱٫۷ و ۱٫۶ از الگو زیر استفاده می‌کنیم. دقت کنید که از تگ extension بجای install استفاده شده است.

نکته: دقت کنید که مقابل version در خط دوم ۱٫۶ را نوشتیم اگر برای جوملا ۱٫۷ تصمیم به ایجاد قالب داشتیم باید ۱٫۷ را بنویسیم.

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<extension version=”1.6″ type=”template”>
<name>mynewtemplate</name>
<creationDate>2012-02-02</creationDate>
<author>Shahab Matapour</author>
<authorEmail>sh.matapour@gmail.com</authorEmail>
<authorUrl>http://www.studio-design.co</authorUrl>
<copyright>Shahab Matapour 2012</copyright>
<license>GNU/GPL</license>
<version>1.0.2</version>
<description>My New Template</description>
<files>
<filename>index.php</filename>
<filename>templateDetails.xml</filename>
<folder>images</folder>
<folder>css</folder>
</files>
<positions>
<position>breadcrumb</position>
<position>left</position>
<position>right</position>
<position>top</position>
<position>user1</position>
<position>user2</position>
<position>user3</position>
<position>user4</position>
<position>footer</position>
</positions>
</extension>

همانطور که کاملا مشخص است تمامی مشخصات در xml مابین elementها مشخص می‌گردند. شاید نوشتن فایلی از ابتدا کمی دشوار باشد پیشنهاد اینست این کد را در داخل فایل templateDetails.xml خود کپی کنید و مشخصات elementها را بسته به نیازتان ویرایش کنید.

Elementهای name تا description شامل مشخصات تولید کننده قالب جوملاست.

name: نام قالب است .

نکته مهم: name باید با نام پوشه قالب (در این مثال mynewtemplate) یکی باشد.

creationDate: تاریخ ایجاد قالب

author: نام تولید کننده قالب و … همین طور به ترتیب تا عنصر description

description: که توضیحاتی راجب این قالب ارائه میکند این توضیحات زمانی که قالب در جوملا نصب میشود نمایش داده خواهدشد.

قسمت files شامل تمامی فایل‌هایی است که در قالب مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است که شما در این لحظه از تعداد و نام فایل‌های که قرار است در قالب از آنها استفاده کنید اطلاعی نداشته باشید، نگران این موضوع نباشید، شما می‌توانید بعدا این قسمت را update کنید.

بخش position هم برای معرفی موقعیت‌هایی است که شما تصمیم دارید در قالب جوملا از آنها استفاده کنید. در تنظیمات ماژول می‌توانید این موقعیت‌ها را برای نمایش یک ماژول انتخاب کنید.