Worm اینترنتی
کرم‌‌ها از ویروس‌ها ناشی می‌شوند با توجه به این که یک ویروس نیاز به اطلاعات بیشتری برای خراب کردن دارند اما این در حالی است که کرم به این اطلاعات نیاز ندارد. و تمام فعالیت خود را بدون نیاز به هیچ‌گونه اطلاعات قبلی انجام می‌دهد.کرم نوع خاصی از ویروس است که می‌تواند از خودش تکثیر کند و حتی از بخش‌هایی از حافظه هم استفاده کند. اما مثل ویروس نمی‌تواند خودش را به فایل‌ها ضمیمه کند، در حالی که ویروس این قابلیت‌ها را دارد. همچنین یک کرم از طریق شبکه‌های آلوده به صورت اتوماتیک پخش می‌شود. اما ویروس این قابلیت را ندارد. ویروس‌ها را بر دو اساس طبقه‌بندی می‌کنند ، اینکه چه چیزی را آلوده می‌کنند؟ و چگونه آلوده می‌کنند؟