Website selection بدلیل اینکه کلاینت ها از طریق پورت های HTTP و HTTPS آپدیت ها را از سرور WSUS دانلود می کنند، بایستی روی سرور، IIS نصب شود.