Vlan Filtering در SPAN
زمانیکه شما یک پورت ترانک را به عنوان یک پورت منبع شروع به مانیتور کردن میکنید تمامی Vlan های فعال آن بصورت پیش فرض مانیتور خواهند شد برای همین شما می توانید به جهت محدود سازی مانیتور کردن پورت ترانک از Vlan filtering استفاده نمائید :

با استفاده از این ایتم می توان صرفا پورت های ترانک و voice را مانیتور کرد
عملکرد مانیتور کردن فقط بر روی پورت های پایه خواهد بود و امکان مانیتور کردن ترافیک vlan را محدود می سازد
زمانیکه یک لیستی از Vlan های خاص موجود باشد فیلترینگ تنها بر روی vlanهایی اعمال خواهد شد که دارای پورت ترانک و یا Voice port باشند
ترافیک SPAN که از دیگر انواع پورت های VLAN باشند فیلتر نمی شوند
تاثیر Vlan filtering صرفا بر روی ترافیک ارسالی بر روی پورت مقصد خواهد بود و بر روی ترافیک عادی سوئیچ تاثیری نخواهد داشت .
شما تلفیقی از مانیتورینگ vlan های عادی و Vlan filtering را بر روی یک پورت مقصد نمی توانید داشته باشید و به جهت مانیتور کردن می بایست هر کدام را در زمانهای جداگانه بر روی یک پورت مانیتور کنید .