Update source باید مشخص کرد که آیا می خواهید آپدیت ها را از خود مایکروسافت دریافت کنید و یا از سرور دیگری در شبکه LAN خود. بایستی با توجه به شرایط شبکه، روشی را انتخاب کنید که از لحاظ پهنای باند کارایی بهتری داشته باشد. مثلا اگر دو سرور WSUS دارید که از طریق کابل های پرسرعت LAN متصل هستند، بهتر است یک سرور آپدیت ها را مستقیم از مایکروسافت بگیرد و سرور دیگر از این سرور دانلود کند. یا اگر سه سرور مختلف در جایی دور از هم (remote) قرار دارند و با VPN بهم متصل هستند، بهتر است هرکدام بطور مستقل از اینترنت آپدیت ها را دانلود کنند.