سلام دوستان عزیز ،حالتون خوبه؟ کاربرای عزیز در این آموزش فراخواهید گرفت که چگونه طرح ها و لی اوت های وب responsive را در چارچوب twitter bootstrap ایجاد کنید.

طراحی یا لی اوت وب responsive چیست؟

طراحی وب responsive فرایند طراحی و ساختن وب سایت هایی می باشد که دسترسی بهتر و دید بهینه به کاربر ارائه می دهد. با بیشتر شدن گرایش به سمت تلفن ها و تبلت های هوشمند، نادیده گرفتن بهینه سازی سایت ها برای دستگاه های موبایل تقریبا اجتناب ناپذیر شده است. طراحی وب responsiveیک انتخاب قابل ترجیح و یک راه مناسب برای هدف قرار دادن دامنه ی وسیعی از دستگاه ها، بدون نیاز به تلاش زیاد می باشد. لی اوت های responsiveبه طور خودکار با هر سایز صفحه ای، لب تاب، گوشی و تبلت، سازگار می شوند.
ایجاد لی اوت responsive با استفاده از تویتر بوت استرپ

با twitter bootstrap 3 جدید، اولین گرید سیستم همراه ایجاد وب سایت های responsive و همراه بسیار آسان شده است. برخلاف ورژن قبلی لازم نیست شیوه های اضافی برای فعالسازی ویژگی responsive در آن به کار ببرید. Twitter bootstrap3از ابتدا responsive و همراه می باشد. چهار رده از گروه های گرید کنترل بهتری روی لی اوت و همچنین چگونگی اجرای آن روی دستگاه های مختلف ارائه می دهند.

مثال :
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳

<code>

Twitter Bootstrap 3 Responsive Layout Example

<script src=”/Administrator/Scripts/jquery.min.js”><!–mce:0–></script>

<script src=”/Administrator/Scripts/bootstrap.min.js”><!–mce:1–></script>

<!– Brand and toggle get grouped for better mobile display –>

<div class=”container”>

<div class=”navbar-header”>

<button class=”navbar-toggle”>

<span class=”sr-only”>

Toggle navigation

</span>

<span class=”icon-bar”>

</span>

<span class=”icon-bar”>

</span>

<span class=”icon-bar”>

</span>

</button>

<a class=”navbar-brand” href=”#”>

Tutorial Republic

</a>

</div>

<!– Collect the nav links, forms, and other content for toggling –>

<div id=”navbarCollapse” class=”collapse navbar-collapse”>

<ul class=”nav navbar-nav”>

<li class=”active”>

<a href=”http:// tahlildadeh.com” target=”_blank”>

Home

</a>

</li>

<li><a href=”http://tahlildadeh.com” target=”_blank”>About</a></li>

<li><a href=”http://tahlildadeh.com” target=”_blank”>Contact</a></li>

</ul>

</div>

</div>

<div class=”container”>

<div class=”jumbotron”>

<h1>Learn to Create Websites</h1>

<p>In today’s world internet is the most popular way of connecting with the people. At <a href=”http://tahlildadeh.com” target=”_blank”> tahlildadeh.com</a> you will learn the essential of web development technologies along with real life practice example, so that you can create your own website to connect with the people around the world.</p>

<p><a class=”btn btn-success btn-lg” href=”http://http//:www.tahlildadeh.com” target=”_blank”>Get started today</a></p>

</div>

<div class=”row”>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>HTML</h2>

<p>HTML is a markup language that is used for creating web pages. The HTML tutorial section will help you understand the basics of HTML, so that you can create your own web pages or website.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http://www. tahlildadeh.com/html-tutorial/” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>CSS</h2>

<p>CSS is used for describing the presentation of web pages. The CSS tutorial section will help you learn the essentials of CSS, so that you can fine control the style and layout of your HTML document.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http://www.tahlildadeh.com” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

<div class=”clearfix visible-sm-block”>

</div>

<div class=”clearfix visible-sm-block”>

</div>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>Bootstrap</h2>

<p>Twitter Bootstrap is a powerful front-end framework for faster and easier web development. The Twitter Bootstrap tutorial section will help you learn the techniques of Bootstrap so that you can create web your own website with much less efforts.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http:// tahlildadeh.com” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

<div class=”clearfix visible-md-block”>

</div>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>References</h2>

<p>The references section outlines all the standard HTML tags and CSS properties along with other useful references such as color names and values, symbols and character entities, web safe fonts, language codes, HTTP messages and much more.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http://www.tahlildadeh.com” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

<div class=”clearfix visible-sm-block”>

</div>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>Examples</h2>

<p>The examples section encloses an extensive collection of examples on various topic that you can try and test yourself using online HTML editor.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http://www.tahlildadeh.com” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

<div class=”col-sm-6 col-md-4 col-lg-2″>

<h2>FAQ</h2>

<p>The collection of Frequently Asked Questions (FAQ) provides brief answers to many common questions related to web design and development.</p>

<p><a class=”btn btn-success” href=”http://www.tahlildadeh.com” target=”_blank”>Learn More »</a></p>

</div>

</div>

<hr>

<div class=”row”>

<div class=”col-sm-12″>

<p>© Copyright 2013 Tutorial Republic</p>

</div>

</div>

</div>

</code>
نکته:

خروجی این مثال را در یک پنجره ی جدید باز کرده و صفحه ای را که مشاهده می کنید تغییر اندازه دهید، وقتی که عرض ViewPort به محدوده ی خاصی نزدیک می شود، جهت گیری جعبه محتوا تغییر خواهد کرد.