سه عملکرمهم در این لایه است
دایر کردن اتصال نقطه به نقطه
انتقال دادن اطلاعات
بازیابی خطا
در این لایه دو نوع کنترل کننده جریان داده موجود میباشد انتقال داده ها از طریق یک سیستم از نقطه ورود تا مقصد
۱٫windowing size
۲٫source squanching=buffering
در ابتدا مبدا سیگنال معینی به مقصد میفرستد,سپس مقصد جواب میدهد به مبدا همراه با سیگنالهای تصدیق,اگر مبدا سیگنال تصدیق را از مقصد دریافت کند اتصال نقطه به نقطه رادایر میکند

Example:online song,tcp/udp