یک شبکه محلی حلقوی با روش ارسال نشانه که توسط IBM تولید شده و با سرعت ۴ مگا بیت در ثانیه کار میکند در صورت استفاده از سیمهای تلفن استاندارد حداکثر ۷۲ وسیله را میتوان به شبکه متصل نمود در صورت استفاده از سیمهای زوج بهم تابیده محافظ دار شبکه قادر به پشتیبانی از ۲۶۰ وسیله است.اگر چه این شبکه بر اساس همبندی حلقوی ساخته شده است اما از کلاسترهای ستاره ای شکلی استفاده می کند که حداکثر ۸ ایستگاه کاری به MSAU Multi station Access Unit متصل شده و خود آن نیز به حلقه اصلی متصل می شود.این شبکه به گونه ای طراحی شده تا بتوان از ریز کامپیوترها مینی کامپیوترها و کامپیوترهای بزرگ استفاده نمود شبکه Token Ring از استانداردهای IEEE 802.5 پیروی میکند