۱٫برنامه POST سخت افزار روتر را چک میکند.قطعاتی از قبیل memory,cup,interfaceها.POST ذخیره و اجرامیشود ازROM
bootstrap.2 برنامه ای است در ROM که برای اجرای برنامه ها استفاده میشود,برنامه bootsrap مسئولیت پیدا کردن مکان هر برنامه IOS وload کردن آن میباشد(بصورت پیشفرض نرم افزار IOS در flash memory همه روترهای سیسکو موجود میباشد)سیستم عامل موجود در flash memory به rom انتقال داده میشود
۳٫برنامه IOS جستجو میکند یک وضعیت مشخصی در فایل ذخیره شده در NVRAM که این فایل startup-config نامگذاری میشود و این فقط اتفاق می افتد که administratorکپی کند running-config را در NVRAM
۴٫اگر فایل startup-config در NVRAM باشد روتر فایل را load و سپس اجرا خواهد کرد.اکنون روتر قابل بهره برداری است.اگر یک فایل startup-config در NVRAM نباشد روتر وضعیت setup-mode را شروع خواهد کرد به محض boot شدن