فایل های سیستمی ویندوز با System File Checker
ممکنه سوال پیش بیاد که اصلا SFC چی هست؟ SFC یکی از برنامه‌های درون ویندوزه که بعد از Restart رایانه، کلیه فایل‌های سیستم را بررسی و با CD ویندوز مطابقت می‌دهد و در صورت وجود مغایرت فایل‌های موجود بر روی رایانه با CD، فایل را از CD به جای فایل حاضر کپی می‌کند. (در واقع نوعی کپی برابر اصل)

شکل این دستور به صورت زیر می‌باشد:

sfc [/scannow][/scanonce][/scanboot][/revert][/purgecashe][/cashesize=x]
اما به خاطر داشته باشید که فاصله بین sfc و پارامترها را رعایت کنید.
توضیحات هر یک از پارامترهای sfc‌ را در زیر می‌بینید:
scannow/ فایل‌های سیستم را فورا اسکن می‌کند و مطابقت می‌دهد.
scanonce/ فایل‌های سیستم را فقط برای یک‌بار اسکن می‌کند و مطابقت می‌دهد.
scanboot/ هربار که رایانه راه‌اندازی مجدد شود، فایل‌های سیستم را اسکن می‌کند.
revert/ اسکن را به حالت اولیه و پیش‌فرض برمی‌گرداند.
purgecashe/ به محض اجرا، Cashe‌ را خالی و رایانه را اسکن می‌کند.
cashesize=x/ با این فرمان اندازه Cashe‌ را به MB تعیین کنید.
?/ Help را نمایش می‌دهد.
نکات ایمنی
– برای اجرای SFC باید Administrator باشید.
– اگر SFC فایلی را OverWritten تشخیص دهد، نسخه درست فایل را از شاخه Systemroot%\system32\dllcashe% بازیابی و جای‌گذاری می‌کند.
– اگر شاخه Systemroot%\system32\dllcashe% ایراد دارد و یا غیر قابل‌‌استفاده است، از دستورهای sfc /scannow و sfc /scanonce و یا sfc /scanboot برای ترمیم دایرکتوری dllcashe استفاده کنید.
نحوه اجرا
در کادر محاوره‌ای Run دستور sfc و یکی از پارامترهای موردنظرتان را با رعایت فاصله وارد کنید، به طور مثال sfc /scannow . سپس CD ویندوز را درون CD-ROM بگذارید.