زمانی که میخواهیم عملیات subnetting را بر روی یک ای پی انجام دهیم باید پنج سوال زیر را مد نظر داشته باشیم

۱٫چه مقدار subnets میتوانیم داشته باشیم
۲٫چه مقدار هاست در هر subnet موجود می باشد
۳٫چه subnet هایی قابل قبول هستند
۴٫تعیین broad cast address
۵٫چه هاست هایی قابل قبول است

در IP 192.168.10.10 و subnet mask 255.255.255.0 میخواهیم ۵۵ هاست (دستگاه) به هم شبکه کنیم ,عملیات subnetting به قرار زیر می باشد

به دلیل اینکه IP ما در کلاس C میاشد عملیات subnetting را در بیت آخر انجام میدهیم و آن را بسط میدهیم

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۲^۷ ۲^۶ ۲^۵ ۲^۴ ۲^۳ ۲^۲ ۲^۱ ۲^۰

با توجه به اینکه ۵۵ هاست میخواهیم و ۵۵ بین ۶۴ و ۳۲ است ۶^۲ را انتخاب میکنیم در نتیجه ۶ بیت به host address تعلق میگیره و ۲ بیت به network address

(۲^۰=۱ , ۲^۱=۲ , ۲^۲=۴ , ۲^۳=۸ , ۲^۴=۱۶ , ۲^۵=۳۲ , ۲^۶=۶۴ , ۲^۷=۱۲۸ , ۲^۸=۲۵۶ )