sprite .( اسپرایت )

وقتی عکس ، تصویر ، فلش و … را به محیط نرم افزار ادوب دایرکتور وارد می کنیم این اشیا وارد کتابخانه ی محل نگهداری داده ها منتقل می شود و هنگامی که از انها استفاده می کنیم به آنها نام اسپرایت را اطلاق می کنیم .