اجزای smart console
Smart Defense Service
به روز رسانی اتوماتیک smart defense , web intelligence با جدیدترین update و توانایی و مشاهده آخرین محتویات امنیت مورد احتیاج توسط check point را می دهد