فرآیند هدایت بسته ها در بین شبکه ها از مبدا به مقصد را routing ( مسیریابی ) میگویند
عملیات routing در لایه سوم (network layer) از مدل OSI صورت میگیرد