پیکربندی interface یکی از مهمترین پیکربندیهای روتر است زیرا بدون interfaceها کاملا یک شی بدون استفاده میباشد.به علاوه پیکربندی interface ها باید کاملا دقیق باشد تا توانایی ارتباط با دیگر ابزارها را داشته باشد.