تعریف router : یک device می باشد که در لایه ی ۳ قرار دارد و کار آن routing می باشد