PKI مخفف کلمه Public Key Infrastructure یا زیرساخت کلید عمومی می باشد که در واقع یک سری از تکنولوژی ها هستند که به شما امکان استفاده از رمزنگاری نامتقارن یا در لفظی دیگر رمزنگاری کلید عمومی را می دهند. در رمزنگاری کلید عمومی یک جفت کلید با استفاده از الگوریتم های رمزنگاری ریاضی تولید می شوند که به نام های کلید عمومی یا Public Key و کلید خصوصی یا Private Key معرفی می شوند ، با استفاده از مجموع این دو کلید شما می توانید عملیات رمزنگاری و رمزگشایی اطلاعات را انجام دهید. اگر کلید خصوصی برای رمزنگاری استفاده می شود ، صرفا کلید عمومی مرتبط با آن می تواند اطلاعات مربوطه را رمزگشایی کند. عکس همین عمل هم ممکن است و اگر شما با کلید عمومی چیزی را رمزنگاری کنید ، صرفا با کلید خصوصی مرتبط با آن عملیات رمزگشایی انجام خواهد شد. اگر بخواهیم تخصصی تر در این مورد توضیح بدهیم می توانیم بگوییم که PKI یک سیستم است که از ترکیبی از گواهینامه های دیجیتال ( Digital Certificates ) ، مراکز صدور گواهینامه ( Certificate Authorities ) و مراکز ثبت گواهینامه ( Registration Authorities ) تشکیل شده است که در مجموع می توانند سرویسی برای رمزنگاری اطلاعات ایجاد کنند که بتواند تبادلات الکترونیک را رمزنگاری و یا اشخاص را احراز هویت کنند.