اساسا , پیغام ها به بسته ها تقسیم شده اند که شامل اطلاعات و آدرس مقصد هستند.بسته ها به صورت واحد از یک وسیله به یک وسیله دیگر خیلی اوقات به مسیرهای مختلف انتقال می یابند
زمانی که بسته ها به مقصدشان رسیدند , به پیغام اصلی برگردانده می شوند
packet filtering فرآیند کنترل دستیابی به شبکه بر اساس نشانی های IP است.فایروال ها اغلب فیلترهایی دارند که امکان ورود به یک شبکه محلی یا خروجی از آن را برای کاربران فراهم نموده و یا از این کار پیشگیری می کنند
Packet Filtering ها معمولا در لایه سوم (network) و چهارم (Transport) مدل OSI به انجام وظیفه می پردازند

در کل , قانون ها شامل عنصرهای ذیل هستند
Source address
Destination address
Source port
Destination port
Protocol

فایروال packet filter از آن نوع فایروال هایی (firewall ) هستند که امنیت کمتری دارند زیرا آنها نمی توانند مقادیری که برای ارتباط معین شده است را بفهمند