NETWORK

در قسمت بعدی، عبارت Network قرار داده می شود. فایل هایی که در زیر عبارت Network تعیین شوند هیچگاه توسط مرورگر Cache نخواهند شد:

vd

از علامت ستاره (*) می توانید برای نشان دادن اینکه تمام فایل ها، نیاز به ارتباط اینترنتی دارند استفاده نمایید: