Languages بسیاری از آپدیت ها مربوط به زبان های مختلف ویندوز می باشد. به خاطر داشته باشید که فقط زبان های مورد نیاز خود را انتخاب کنید، در غیر اینصورت حجم و پهنای باند زیادی را از شما اشغال می کند.