IP reservation:
در صورت نیاز میتوان برای کامپیوتر ها و مخصوصا Network Printer ها IP رزرو نمود تا هر بار که آنها درخواست IP نمودند آن IP های رزرو شده به آنها اختصاص داده شود برای این کار دانستنMAC Address کارت شبکه مورد نیاز است.