Home folder:
اگر بخواهیم به صورت local یک فولدری بسازیم تا کاربر فایل های خود را در آن ذخیره کند در قسمت home folder آدرس دهی می کنیم. یا اینکه یک درایو مجازی میسازیم تا کاربر تمام فایل های ذخیره خود را در آن ذخیره کند. یعنی اگر کامپیوتر دارای ۳ درایو c: d: e: باشد با ایجاد این درایو مجازی در صفحه my computer 4 C: D: E: F: درایو مشاهده خواهد شد.البته کاربر نمیداند که این درایو به صورت مجازی است.