HDLC پروتکلی برای انتقال اطلاعات که توسط ایزو پذیرفته شده است
HDLC , encapsulation پیش فرض اینترفیس های سریال یک روتر سیسکو است
بخاطر داشته باشید که همگاه کردن اینترفیس های سریال احتیاج به یک وسیله clocking خارجی از قبیل CSU/DSU برای همزمان کردن فرستادن و دریافت اطلاعات دارد
HDLC پروتکل همزمان و بیتگرایی برای لایه دوم ارتباط کامپیوترها و ریز کامپیوترهاست پیامها در واحدهایی که قاب نامیده میشود انتقال می یابد.مقدار داده های مختلفی را میتوان در قابها ذخیره نمود اما سازماندهی تمام آنها باید یکسان باشد
بدلیل اینکه HDLC روش پیش فرض , encapsulation برای synchronous(همگاه ) اینترفیس های سریال بر روی روتر سیسکو است واضح است که هیچ احتیاجی به پیکربندی ندارد
برای مشاهده نوع encapsulation جاری بر روی اینترفیس سریال روتر از فرمان show interface استفاده می کنیم
بطور مثال hdlc encapsulation بر روی اینترفیس s0 را با فرمان زیر مشاهده می کنیم

RouterA#sh int s0

اگر روش encapsulation بر روی یک اینترفیس سریال عوض شده بود شما می توانید با صادر کردن فرمان encapsulation hdlc از طریق مد interface configuration آن را مجدد به hdlc برگردانید

RouterA#config t
RouterA(config)#int s0
Router(config-if)#encapsulation hdlc