FlashCom در مقایسه با سرویس دهنده های سنتی

پروتکل TCP داده های متنی، صوتی و تصویری را که بین سرویس گیرنده و سرویس دهنده منتقل می شود، مدیریت می کند.TCP یک پروتکل نقطه به نقطه می باشد.یعنی اینکه هر سرویس گیرنده به یک اتصال TCP جداگانه نیاز دارد.با استفاده از این پروتکل، سرویس دهنده نمی تواند یک بسته اطلاعات را روی یک اتصال به چند سرویس گیرنده بفرستد.(multicast یا broadcast کند)اگر لازم باشد که سرویس دهنده یک فایل صوتی را به چندین سرویس گیرنده بفرستد، باید از آن فایل صوتی کپی بگیرد و برای هر سرویس گیرنده بفرستد.سرورهای سنتی داده ها را با استفاده از پروتکل UDP منتقل می کردند.UDP می تواند Stream ها را همزمان به چندین سرویس گیرنده بفرستند.(multicast یاbroadcast کند) وقتی که multicast فعال باشد یک کپی از stream به سرویس گیرنده ها منتقل می شود و هر سرویس گیرنده که که می تواند از multicast استفاده کند، آنرا دریافت می کند