E-Mail Management یا مدیریت ایمیل که به شما اجازه ی اعمال کلیه ی تنظیمات روی اکانت های ایمیل و به کار گیری کامل اکانت های ایمیل را میدهد.