در Dynamic Routing از پروتوکلها به منظور یافتن مسیر  و update کردن routing table استفاده میشود و برای شبکه های بزرگ مناسب میباشد
یک پروتکل مجموعه ای از قوانین به منظور ارتباط یک روتر با روترهای همسایه( neighbor Router) را انجام میدهد

Administrative Distances(AD)

یک عدد بین ۰ تا ۲۵۵ است که بیان کننده یک سطح از ارزش و اطمینان به اطلاعات روتینگ مبدا میباشد
عدد صفر نشاندهنده اعتماد بالا و عدد ۲۵۵ نشاندهنده عدم وجود ترافیک بر روی مسیر میباشد
اگر روتری دو لیست بهنگام سازی را از یک شبکه راه دور مشابه دریافت کند اولین چیزی که روتر چک میکند AD میباشد
اگر یکی از مسیرهای پیشنهادی دارای AD کمتر باشد,سپس مسیری در routing table جایگزین میشود که دارای AD پایین تری باشد.اگر هر دو مسیر پیشنهادی در یک شبکه و AD یکسان باشد سپس پروتکل روتینگ استفاده خواهد کرد بهترین مسیر را بوسیله Load Balance یک شبکه راه دور
اگر یک شبکه مستقیما به روتر متصل شده باشد,روتر همیشه از interface متصل شده به شبکه استفاده خواهد کرد
اگر یک administrator یک مسیر static را پیکربندی کند,روتر باور خواهد داشت این مسیر را
administartor شبکه میتواند مقدار AD مسیرهای static را تغییر دهد اما بصورت پیشفرض یک در نظر گرفته میشود

جدول زیر default Administrative Destances میباشد که روتر سیسکو از آن منظور انتخاب مسیر به یک شبکه راه دور استفاده میکند

Route Source
Default AD
connected interface
۰
Static Route     ۱
EIGRP     ۹۰
IGRP     ۱۰۰
OSPF     ۱۱۰
RIP     ۱۲۰
External EIGRP
۱۷۰

پیکربندی Dynamic Route
برای پیکربندی باید یکی از پروتوکلهای زیر را استفاده کنیم

۱٫RIP(Routing Information Protocol)
۲٫IGRP(Interior Gateway Routing Protocol)
۳٫EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)
۴٫OSPF(Open Shortest Path First)

توجه داشته باشید برای هر روتر آدرسهایی را که مستقیم به روترما وصل شده اند مسیریابی میکنیم