DreamWeaver (یا رویاباف) در حال حاضر پیشرفته ترین محیط طراحی Layout صفحات وب است. این برنامه که محصول شرکت ادوبی است پیشرفته ترین ابزار های مدیریت CSS در صفحات را داراست. همچنین تگ های زبان های اسکریپتی ASP و PHP و JSP وASP.NET را شناخته و امکان insert کردن آنها را در برنامه براحتی امکان پذیر کرده است.
جهت فارسی نویسی در دریم ویور باید خاصیت Dir=rtl را به تگ دربرگیرنده متن فارسی اضافه کنید و Encoding صفحه را هم به UTF-8 تنظیم کنید.