DHCP Service :

DHCP مخفف عبارت Dynamic Host Configuration Protocol است که با نصب این سرویس بر روی یک Server میتوانیم در ان یک Range IP تعریف نموده و از ان بخواهیم تا به Client هایی که IP انها به صورت اتوماتیک تنظیم شده است IP اختصاص دهد.(تمامی کاربران اینترنت به صورت اتوماتیک IP دریافت میکنند.)