امکان جدید دیگری که در سرویس DHCP در ویندوز R2 2008 وجود دارد، Delay Configuration است. با این گزینه شما تعیین می کنید که سرویس DHCP چند میلی ثانیه منتظر مانده و پس از آن به کلاینت ها پاسخ دهد. این گزینه زمانی مفید خواهد بود که شما دو DHCP سرور در شبکه داشته و یکی را به عنوان backup استفاده می کنید.برای مثال یکی را بعنوان DHCP اصلی قرار داده که به کلاینت ها IP بدهد و در DHCP دوم (Backup) ، ویژگی DHCP Delay را کانفیگ می کنید تا اگر DHCP اصلی دچار مشکل شد، DHCP دوم پس از چند میلی ثانیه منتظر ماندن، به کلاینت ها IP دهد.

برای کانفیگ DHCP Delay ، روی همان scope که می خواهید راست کلیک کرده و properties بگیرید. به سربرگ Advanced رفته میزان زمان Delay (تاخیر) مورد نظر خود را به میلی ثانیه (ms) وارد کنید.

yty