Cryptographic Service Provider یا CSP چیست ؟

یک CSP در واقع چگونگی و روش دسترسی و محافظت از کلید خصوصی یا Private Key را تعیین می کند . این CSP است که تعیین می کند در کجا زوج کلید های Certificate ایجاد شود و چه زمانی Certificate در خواست شود و همچنین مکانیزم های امنیتی برای محافظت از کلید خصوصی را نیز تعیین می کند. برای مثال در یک CSP ممکن است برای دسترسی به کلید خصوصی موجود در یک کارت هوشمند حتما یک PIN Code نیاز باشد. CSP پیشفرضی که در ساختار AD CS در ویندوز سرور ۲۰۰۸ وجود دارد به نام RSA#Microsoft Software Key Storage Provider است . این CSP ضمن اینکه از الگوریتم های رمزنگاری قدیمی پشتیبانی می کند ، از الگوریتم های جدید نیز پشتیبانی می کند