Certificate Revocation List یا CRL : لیستی از Certificate هایی است که قبل از اینکه تاریخ انقضای آنها برسد بر اساس شرایط بوجود آمده باطل یا Revoke شده اند.