Blocking (بلاک کردن)
به زمانی اطلاق می‌شود که شما نمی‌خواهید شخصی برای شما یادداشت یا پیغامی بفرستد یا برای مطالب شما کامنت بگذارد. در این حالت، شخص را بلاک می‌کنید. همچنین مدیران شبکه‌ها از این ابزار برای کنترل کاربران، قطع دسترسی آنان به قسمتی از پایگاه و یا اخراج کاربران خاطی از پایگاه شبکه اجتماعی استفاده می‌کنند.