رنگ سیاه قدرتمندترین رنگ خنثی است. از جنبه ی مثبت این رنگ با احساس قدرت، ظرافت و زیبایی و رسمیت همراه است. از جنبه ی منفی، این رنگ حس شیطان، مرگ و رمز و راز را منتقل می کند. رنگ سیاه در بسیاری از کشورها رنگ عزا و سوگ است. این رنگ در بعضی از فرهنگ ها نشانه ی یاغیگری، شورش سرکشی و تمرد است، همچنین نماد هالوین نیز می باشد.
رنگ سیاه معمولا در طراحی های هیجانی و ناراحت کننده بکار می رود. بسته به رنگی که با آن تکیب می شود می تواند نمای مدرن یا سنتی ایجاد کند. به دلیل خنثی بودن این رنگ معمولا در طراحی ها از آن برای تایپوگرافی و سایر قسمت های کاربردی استفاده می شود. رنگ سیاه کمک می کند تا حس مرموز بودن را به آسانی در طرح ایجاد کرد.

accent های سیاه رنگ که با رنگ های روشن تر و پس زمینه ی قهوه ای خیلی تیره ترکیب می شوند حس و نمای عصبی و هیجان برانگیزی به طرح اضافه می کنند.

زمانی که رنگ سیاه با آبی روشن ترکیب شوند سردتر به نظر می رسد.

رنگ سیاه با رنگ های خاکستری و سبز لیمویی ترکیب شده است که باعث شده هیجان طرح افزایش پیدا کند.