Apacheیک سرویس دهنده وب http رایگان با منبع باز که در سال ۱۹۹۵ به عنوان نسخه گسترش یافته httpd نگارش ۱/۳ توسط Apache Group عرضه شد. Apache در سیستم های مبتنی بر یونیکس از جمله لینوکس مشهور است و در ویندوز NT و سیستم عاملهای دیگری چون BeOS نیز اجرا میشود.چون سرویس دهنده بر اساس برنامه های موجود و یا چند قطعه اضافی آماده شده به آن A Pachy Server گفته شده که بعدها با نام رسمی Apache مشهور شد

Apache Group
یک سازمان غیرانتفاقی متشکل از داوطلبان آزاد از سرتاسر جهان که در Apache HTTP Server Project مشارکت میکنند

Daemon مورد استفاده شده httpd نام دارد
شماره پورت برای http عدد ۸۰ است

با فرمان زیر Apache را روشن میکنیم

#chkconfig httpd on

فایل پیکربندی استفاده شده توسط Apache در etc/httpd/conf/httpd.conf قرار دارد

بخاطر داشته باشید به منظور کار کردن Apache باید یک DNS فعال داشته باشیم

Web Page های مورد نظرمان را میبایست در شاخه var/www/html قرار دهیم
در این دایرکتوری میرویم و یک home page میسازیم

#cd /var/www/html
html#vi index.html

از فرمان زیر به منظور restart کردن apache سرویس استفاده میکنیم

#service httpd restart

 

اکنون در ترمینال محیط گرافیکی فرمان system-config-httpd را اجرا میکنیم.سپس در قسمت main گزینه Edit را فشار میدهیم و جلوی IP address آدرس apache server به عنوان مثال ۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۱ را وارد میکنیم و ok را فشار میدهیم
در قسمت main ,server name را که به عنوان مثال www.pooya.com است را وارد میکنیم

سپس در virtual Host میرویم و Edit را انتخاب میکنیم و جلوی virtual Host name اسم سایتمان را به عنوان مثال pooya قرار میدهیم سپس در قسمت page option میرویم و ٍEdit را انتخاب میکنیم و نام صفجه home page را که ما index.html درست کردیم را وارد میکنیم
پیکربندی Apache و یا همان webserver به انمام رسید و اگر به سیستمی که با ما متصل است برویم و در قسمت مرورگر آدرس http://www.pooya.com را وارد کنیم قادر به مشاهده home page هستیم