anchor text به متنی از صفحه گفته می شود که به صفحه وب دیگر و یا موقعیتی از همان صفحه لینک شده باشد که اگر بروی آن کلیک شود باعث هدایت به آن صفحه و یا موقعیت خواهد شد. مثلا در انتهای صفحات یک لینک قرار دارد که با کلیک بر روی آن بیننده صفحه به بالای همان صفحه هدایت می شود. و یا اینکه بعضی از کلمات در صفحه دارای توضیحاتی هستند که می توان با کلیک بروی آنها، توضیحات را مشاهده کرد.