۹ واژه که یک رئیس هوشمند هرگز به زبان نمی‌آورد
۱. شاید

رهبران و مدیران هوشمند می‌دانند که باید توضیحات شفاف و دلایل قانع‌کننده ارائه دهند و سعی نکنند با گفتن واژه «شاید» راه ساده‌تر را برای خودشان انتخاب کنند.
۲. الآن

یک مدیر خوب، هرگز از کارمندان خود نمی‌خواهد کاری را در همان لحظه به او تحویل دهند؛ اقدام هوشمندانه آن است که به آن‌ها زمان لازم برای به اتمام رساندن کار را اختصاص دهید.
۳. درخواست

درخواست کردن؟! چندان جالب به نظر نمی‌رسد. عمده موضوع مورد اهمیت در رهبری الگوسازی است، نه دستور دادن! اگر شما به کسی بگویید «من از تو درخواست می‌کنم این کار را انجام دهی»، در واقع زنگ خطری برای مدیریت و رهبری شما است.
۴. ممکن

اگر شما واقعا به اصول رهبری آگاه باشید از این واژه استفاده نمی‌کنید؛ چرا که شنوندگان را گمراه می‌کند. وقتی از «ممکن است» استفاده می‌کنید یعنی شما نمی‌خواهید در مورد موضوع مورد نظر توضیح دهید و حقایق را روشن کنید. این رفتار چندان درخور یک رهبر هوشمند نیست.
۵. غیر عملی

اگر به کارمندان خود بگویید ایده آن‌ها «غیر عملی» است، حتی اگر واقعا این‌طور باشد؛ باعث می‌شود شما آن رهبر هوشمندی که انتظار می‌رود، به نظر نرسید. برای این منظور بهتر است با دقت به جزئیات طرح پیشنهادی، سعی کنید راه‌کارهایی پیدا کنید که ایده را ممکن سازند.
۶. سریع

آیا می‌توانی این کار را «سریع» انجام دهی؟ آیا این سؤال را از کارمند خود پرسیده‌اید؟! اگر بله، چندان کار مناسبی انجام نداده‌اید. بهتر است به‌جای آنکه از کارمندان بخواهید سرعت کار را بیشتر کنند، از آن‌ها بخواهید کیفیت کار را بالا ببرند.

۹ واژه ممنوع برای یک مدیر هوشمند
۷. پذیرفته نیست

رد کردن یک ایده یا طرح، خردمندانه نیست. به جای آن بهتر است با ابزارها و ایده‌های متفاوت و تازه، آن را تغییر دهید و کارآمد کنید.
۸. نه!

گاهی مجبورید بگویید «نه»! اما آیا واقعا مجبورید؟ سعی کنید به یک آدم منفی تبدیل نشوید؛ گاهی بجای نه بگویید الان نه! یا راهی دیگر پیدا کنید که خواسته یا ایده را قابل قبول کند.
۹. کنسل / منتفی

سعی کنید به جای استفاده واژه کنسل، آن را با عباراتی همچون «به تعویق افتاد» یا «مسیر آن با تغییراتی مواجه شد» جایگزین کنید. یا توضیح دهید چرا پروژه در حال حاضر متوقف شده است.

۱. شاید

رهبران و مدیران هوشمند می‌دانند که باید توضیحات شفاف و دلایل قانع‌کننده ارائه دهند و سعی نکنند با گفتن واژه «شاید» راه ساده‌تر را برای خودشان انتخاب کنند.
۲. الآن

یک مدیر خوب، هرگز از کارمندان خود نمی‌خواهد کاری را در همان لحظه به او تحویل دهند؛ اقدام هوشمندانه آن است که به آن‌ها زمان لازم برای به اتمام رساندن کار را اختصاص دهید.
۳. درخواست

درخواست کردن؟! چندان جالب به نظر نمی‌رسد. عمده موضوع مورد اهمیت در رهبری الگوسازی است، نه دستور دادن! اگر شما به کسی بگویید «من از تو درخواست می‌کنم این کار را انجام دهی»، در واقع زنگ خطری برای مدیریت و رهبری شما است.
۴. ممکن

اگر شما واقعا به اصول رهبری آگاه باشید از این واژه استفاده نمی‌کنید؛ چرا که شنوندگان را گمراه می‌کند. وقتی از «ممکن است» استفاده می‌کنید یعنی شما نمی‌خواهید در مورد موضوع مورد نظر توضیح دهید و حقایق را روشن کنید. این رفتار چندان درخور یک رهبر هوشمند نیست.
۵. غیر عملی

اگر به کارمندان خود بگویید ایده آن‌ها «غیر عملی» است، حتی اگر واقعا این‌طور باشد؛ باعث می‌شود شما آن رهبر هوشمندی که انتظار می‌رود، به نظر نرسید. برای این منظور بهتر است با دقت به جزئیات طرح پیشنهادی، سعی کنید راه‌کارهایی پیدا کنید که ایده را ممکن سازند.
۶. سریع

آیا می‌توانی این کار را «سریع» انجام دهی؟ آیا این سؤال را از کارمند خود پرسیده‌اید؟! اگر بله، چندان کار مناسبی انجام نداده‌اید. بهتر است به‌جای آنکه از کارمندان بخواهید سرعت کار را بیشتر کنند، از آن‌ها بخواهید کیفیت کار را بالا ببرند.

۹ واژه ممنوع برای یک مدیر هوشمند
۷. پذیرفته نیست

رد کردن یک ایده یا طرح، خردمندانه نیست. به جای آن بهتر است با ابزارها و ایده‌های متفاوت و تازه، آن را تغییر دهید و کارآمد کنید.
۸. نه!

گاهی مجبورید بگویید «نه»! اما آیا واقعا مجبورید؟ سعی کنید به یک آدم منفی تبدیل نشوید؛ گاهی بجای نه بگویید الان نه! یا راهی دیگر پیدا کنید که خواسته یا ایده را قابل قبول کند.
۹. کنسل / منتفی

سعی کنید به جای استفاده واژه کنسل، آن را با عباراتی همچون «به تعویق افتاد» یا «مسیر آن با تغییراتی مواجه شد» جایگزین کنید. یا توضیح دهید چرا پروژه در حال حاضر متوقف شده است.