اگر شما از Adwords گوگل استفاده می کنید در این صورت شانس شما برای بالا رفتن کیفیت رتبهء وب سایت تان در گوگل بسیار بالا خواهد بود. این ابزار سنجش بسیار مهمی است که گوگل برای سنجش رنکینگ وب سایت شما استفاده می کند تا موقعیت تبلیغات وب سایت شما را تشخیص داده و هزینهء آن به ازای هر کلیک را مشخص نماید.

به طور کلی کیفیت بالای رتبهء وب می تواند عاملی برای پایین بردن هزینه به ازای هر کلیک در گوگل باشد و تبلیغات وب شما در موقعیت بهتر و بالاتری قرار می گیرد. بنابراین بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که رنکینگ چه اثراتی بر وب شما خواهد داشت و چگونه می توان آن را بهبود بخشید.

– چگونه می توان امتیاز کیفیت رتبهء وب سایت را تعیین کرد؟