۱– تصویر کلی ( Vision) – تولید یک تصویر کلی

داشتن یک تصویر کلی واضح، برای تولید محصولی که نیازهای واقعی ذی‌نفعان را برآورده سازد، کلیدی است. تصویر کلی عصاره‌ای از دیسیپلین نیازمندی‌ها در RUP بدست می‌دهد : تحلیل مسأله، شناخت نیازهای ذی‌نفعان، تعریف سیستم و مدیریت نیازمندی‌ها(زمانی که تغییر می‌کند).

۲– طرح (برنامه) – مدیریت طرح

طرح‌ریزی خوب روند تولید محصول تأثیر کاملا مستقیمی بر روی کیفیت خوب محصول خواهد داشت. در RUP، طرح تولید نرم‌افزار (Software Development Plan)، همه اطلاعات مورد نیاز برای مدیریت پروژه را گرد‌آوری می‌کند.

۳– لیست مخاطرات- شناسایی و کاهش ریسک‌ها

یک دستور اساسی RUP، شناسایی و رفع هرچه زودتر به ریسک‌های عمده پروژه است. لیست ریسک‌ها، به منظور در نظرگرفتن ریسک‌های شناخته شده در راه موفقیت پروژه است.

۴– موارد مهم – تعیین و ردیابی موارد مهم

ارتباط باز و مداوم با داده‌های عینی که مستقیما از فعالیت‌های در حال انجام مشتق می‌شوند، و تکمیل پیکربندی محصول در هر پروژه، اهمیت دارد.

۵– طرح تجاری (Business Case)

طرح تجاری، اطلاعات لازم را از نقطه نظر تجاری فراهم می‌کند؛ به منظور تعیین اینکه آیا این پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد یا نه؟

۶– معماری – طراحی یک معماری بر اساس مؤلفه

در RUP، معماری یک سیستم نرم‌افزاری (در یک مقطع خاص)، سازمان یا ساختار مؤلفه‌های مهم سیستم است که از طریق واسط‌ها با مؤلفه‌های متشکل از مؤلفه‌های کوچکتر و واسط‌های آنها ارتباط دارند. در واقع پاسخ به این سؤال است که تکه‌های اصلی کدامند و چگونه با هم جور می‌شوند؟

۷– محصول – ساخت و تست گام به گام (افزایشی) محصول

عصاره جریان کارهای پیاده‌سازی و تست در RUP، کدنویسی، ساخت و تست گام به گام مؤلفه‌های سیستم، با نشرهای قابل اجرا در پایان هر تکرار بعد از فاز آغازین است.

۸– ارزیابی (Evaluation)
ارزیابی تکرار، نتایج یک تکرار، میزان برآورده شدن معیار ارزیابی، دروس آموخته شده و تغییرات فرآیند که باید پیاده‌سازی شوند، را دربر می‌گیرد

۹– درخواست‌های تغییر (Change Request)
عصاره مدیریت پیکربندی و تغییرات، مدیریت و کنترل محدوده‌ پروژه در هنگامی است که تغییرات در طول چرخه حیات پروژه رخ می‌دهد و زمانیکه باید هدفِ در نظر گرفتن کلیه نیازهای ذی‌نفعان و برآورده کردن آنها، تا حد امکان، مورد نظر باشد.

۱۰– حمایت از کاربر

حمایت از کاربر، باید دست‌ کم، شامل یک راهنمای کاربر باشد که شاید از طریق راهنمای برخط پیاده‌سازی شده و ممکن است شامل یک راهنمای نصب و یادداشت‌های نشر باشد، و بسته به میزان پیچیدگی محصول، ممکن است ابزار آموزشی نیز مورد نیاز باشد و بالاخره یک صورت از مواد همراه (BoM) با هر نوع بسته‌بندی محصول(در صورت وجود بسته‌بندی متنوع محصول).