یک سیتم عامل چند وظیفه ای چندکاربره است.این سیستم عامل در سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ توسط Dennis Ritchie و Ken Thompson برای مینی کامپیوترهاتولید شد , اینک به یک سیستم عامل پیچیده و قدرتمند مبدل شده است , چرا که با زبان C نوشته شده است ,قابلیت انتقال آن بیشتر از سیستم عامل های دیگر است.یونیکس بطور گسترده ای به عنوان سیستم عامل شبکه ها قابل استفاده است , بویژه همراه با اینترنت.