گزارش سایت های اسپم به گوگل

گزارش به گوگل برای بعضی از وب مسترها دغدقه شده است اولین کاری که یک وب مستر برای سایت خود باید انجام دهد ثبت سایت ور گوگل وب مستر است

برای ثبت سایت خود به این آدرس مراجعه و لینک خود را ثبت کنید.http://www.google.com/webmasters

برای ارسال گزارش به گوگل باید هدف مشخص شود که لینک ارسالی شما حاوی چه مشکلی است

۱- سایت اسپم اگر شامل بد افزار باشد از لینک زیر استفاده می کنیم

http://www.google.com/safebrowsing/report_badware/

۲- اگر سایت اسپم مواردی در حوزه بک لینک داشته باشد
رای بقیه رویت کلیه گزارشها مانند سایت هایی که قوانین کپی رایت را رعایت نمی کنند از این لینک استفاده نمایید
https://www.google.com/webmasters/tools/spamreport?hl=en
لازم به ذکر است گوگل کلیه گزارش های ارسالی را می خواند