جستجو برای یک داده یا فیلتر کردن آن در برنامه های تحت وب ، مستلزم نوشتن دستورات SQL از نوع Where می باشد . این نوع فیلتر کردن دادن ممکن است برای طراحان سخت و آزار دهنده بوده و گاهی نیز نیازهای آنان را به طور کامل تامین نکند . برای راحت تر شدن فیلترینگ داده در صفحات ASP.Net ، این زبان کنترل جدید QueryExtender را ایجاد نموده است که از آن برای موارد زیر می توان استفاده نمود :

  • فراهم نمودن قابلیت جستجوی متنی ( String ) در صفحه .
  • تعیین نمودن محدوده خاصی از مقادیر جستجو .
  • مقایسه کردن یک مقدار با یک فیلد داده ای در جدول .
  • فراهم نمودن امکان مرتب سازی داده های جستجو شده .
  • تعیین عملیات جستجو به صورت دلخواه و مورد نیاز .

استفاده از کنترل QueryExtender برای عملیات جستجو و فیلترینگ داده بسیار ساده تر از نوشتن عبارات Where در SQL بوده و نیاز به دانش خاصی ندارد . کنترل های EntityDataSource و LinqDataSource از این کنترل پشتیبانی می کنند .