استفاده از کلیدهای میانبر ، سرعت کار با ویندوز را افزایش می‌دهد. در لیست زیر ، کلیدهای میانبر پرکاربرد را به شما معرفی می‌کنیم :

hh

kln

کلید ویندوز (Windows Key) کلیدی در قسمت پایینی صفحه کلید است ، که نشانه‌ی Windows (پنجره) روی آن چاپ شده است؛ (معمولا دو کلید ویندوز در صفحه کلید وجود دارد : یکی در کنار کلید کنترل یا Ctrl سمت چپ و دیگری در کنار کلید Alt سمت راست). اگر صفحه کلید شما چنین کلیدی ندارد ، امکان استفاده از این میانبرها را نخواهید داشت؛ ولی برای نمایش پنجره‌ی Start می‌توانید از کلید میانبر Ctrl + Esc استفاده کنید.